IT-Stöd logotyp

Varför ska man lägga tid och pengar på en förstudie?

Det kan ses som en onödig kostnad att betala för en förstudie. Men faktum är den att en förstudie kan komma att spara ert företag många kronor i slutändan.

Viktigheten av en grundlig förstudie för smidig affärssystemsövergång

Vid en förstudie går vi igenom hela ert företag och era processer. Detta för att säkerställa en smidig övergång och för att bekräfta att ni väljer rätt affärssystem utefter era behov. En förstudie bör även göras för att undvika potentiella problem och förhindra att missa relevanta saker i era flöden som kan skapa problem om de upptäckts när ni sedan gått live. Att upptäcka fel som uppstår på grund av att man har missat något vid implementeringen kan leda till att ni får betala för extra utveckling, extra supporttimmar och extra konsulttimmar som helt eller delvis hade kunnat undvikas.

Anpassning av Affärssystem till Organisationsbehov

En förstudie ger möjlighet att noga analysera och förstå de specifika affärsbehoven för er organisation. Detta inkluderar att identifiera nuvarande utmaningar och behov samt framtida krav. Genom att förstå organisationens unika processer och arbetsflöden kan man säkerställa att det nya affärssystemet är anpassat för att stödja och förbättra dessa processer. Ett affärssystem som inte matchar organisationens behov kan leda till ineffektivitet och produktivitetsförlust.

Kartläggande av Mål och Förväntningar

En förstudie hjälper till att klargöra förväntningar och mål med det nya affärssystemet. Detta inkluderar att fastställa vilka funktioner och fördelar som förväntas samt att sätta realistiska mål för implementeringen. Genom att genomföra en noggrann analys kan vi skapa realistiska kostnads- och tidsuppskattningar för hela implementeringsprocessen. Detta hjälper till att undvika överraskande kostnadsökningar och förseningar. Genom detta kan vi även identifiera potentiella risker och utmaningar som kan uppstå under själva implementeringen.

Datakonvertering, Integrationer och Användarutbildning

En förstudie ger möjlighet att bedöma vilken data som måste konverteras från det gamla systemet till det nya och hur integrationer med andra system ska hanteras. En bristfällig planering i detta avseende kan leda till förlust av viktig information och störningar i verksamheten. Att också identifiera och förbereda för nödvändig användarutbildning är avgörande för att säkerställa att personalen kan använda det nya systemet effektivt. Dessutom bidrar förstudien till att förstå och hantera eventuella motstånd och öka användaracceptansen.

Sammanfattningsvis hjälper en noggrann förstudie till att skapa en solid grund för hela implementeringsprocessen.
Den ger organisationen insikter och vägledning för att fatta välgrundade beslut och minimera risken för komplikationer och överraskningar längs vägen.