Systemutveckling

Vi effektiviserar och förenklar våra kunders verksamhet genom systemutveckling.

dotnet

Huvudsakligen bygger vi lösningar kring affärssystem från Visma, Winbas och Fortnox. Våra program fyller luckor där affärssystemet inte har den funktionalitet man efterfrågar samt integrerar kringliggande system med affärssystemet.

Systemutvecklingen sker med Microsofts .NET-ramverk vilket garanterar framtidssäkra lösningar.
visma-plussystemVismaIntegrationPartner